operator introducere și validare date

Operator introducere și validare date operator 300x213 1

GLOBE SYS COMPUTERS este autorizată (Autorizaţia nr.10/424/31.10.2016), în temeiul Ordonanţei Guvernului Romaniei nr.129/2000 modificată și republicată, privind formarea profesională a adulţilor, să organizeze cursuri de pregătire in informatică pentru ocupaţia Operator introducere, validare şi prelucrare date. Durata cursului este 100 de ore şi se adresează atât celor începători, pentru iniţiere, cât şi celor care au anumite cunoştinţe despre PC, pentru perfecţionare. Cursul cuprinde prelegeri teoretice şi activităţi practice, programa analitică şi durata asigurând însușirea cunoştinţelor necesare pentru specializarea obţinută.

Vă oferim posibilitatea unei noi calificări profesionale printr-o metodă preponderent practică. Certificatele de Absolvire, care au recunoaştere naţională şi in statele membre UE, fiind certificate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale şi autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC fostă CNFPA) atestă, pentru cei care le obţin, un nivel de pregătire competitiv şi o competenţă practică deosebită.

Structura cursului de operare PC:

  1. Gestionarea Interfeţei cu Utilizatorul;
  2. Gestionarea directoarelor şi fişierelor;
  3. Procesarea documentelor Microsoft Word;
  4. Procesarea registrelor de calcul Microsoft Excel;
  5. Explorarea World Wide Web;
  6. Utilizarea poştei electronice (e-mail).