operator introducere și validare date

Operator introducere și validare date operator 300x213 1

GLOBE SYS COMPUTERS este autorizată (Autorizația nr.10/441/30.10.2020), în temeiul Ordonanței Guvernului României nr.129/2000 modificată și republicată, privind formarea profesională a adulților, să organizeze cursuri de pregătire în informatică pentru ocupația Operator introducere, validare și prelucrare date. Durata cursului este 50 de ore și se adresează atât celor începători, cât și celor care au anumite cunoștințe despre PC, pentru SPECIALIZARE. Cursul cuprinde prelegeri teoretice și activități practice, programa analitică și durata asigurând însușirea cunoștințelor necesare pentru specializarea obținută.

Vă oferim posibilitatea unei noi calificări profesionale printr-o metodă preponderent practică. Certificatele de Absolvire, care au recunoaștere națională și în statele membre UE, fiind certificate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării şi autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC fostă CNFPA) atestă, pentru cei care le obțin, un nivel de pregătire competitiv și o competență practică deosebită.

Structura cursului de operare PC:

  1. Gestionarea Interfeței cu Utilizatorul;
  2. Gestionarea directoarelor și fișierelor;
  3. Procesarea documentelor Microsoft Word;
  4. Procesarea registrelor de calcul Microsoft Excel;
  5. Explorarea World Wide Web;
  6. Utilizarea poștei electronice (e-mail).