Succesul nostru este dat de măsura în care reușim să contribuim la succesul Dumneavoastră!

Despre

GLOBE SYS COMPUTERS a luat fiinţă în anul 2000, principala activitate a firmei fiind de a organiza cursuri de pregătire, în principal în domeniul IT, finalizate cu Certificate de Absolvire avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Asociaţia Naţională a Experţilor Formatori în Informatică. Compania a fost fondată în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău şi este o companie

Echipa

recunoscută pentru promptitudinea şi amabilitatea personalului său. Echipa noastră vă stă în permanență la dispoziţie, pentru a vă furniza orice detalii sau informaţii suplimentare, care v-ar putea fi necesare pentru o cat mai bună înțelegere a procesului de formare profesională. Din anul 2001, împreună cu A.J.O.F.M. Buzău, a organizat cursuri de calificare în diferite meserii.

Membru

GLOBE SYS COMPUTERS

este membru fondator al

FORTI – 05.09.2003 

(Asociaţia centrelor de Formare continuă a specialiștilor şi utilizatorilor în domeniul Tehnologia Informației).

Începând cu anul 2004, firma a fost autorizată, în baza O.G. nr.129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulţilor, să organizeze Cursuri de Calificare în meseria „Confecționer-asamblor articole din textile”, finalizate cu Certificate de Calificare, şi cursuri de „Operator introducere, validare şi prelucrare date”, „Contabilitate”, „Limba engleză” finalizate cu Certificate de Absolvire. Certificatele eliberate au recunoaştere naţională şi internaţională, în condiţiile legislaţiei actuale, fiind certificate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

În anul 2007, în colaborare cu Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti, societatea a fost autorizată în procesul de instruire a utilizatorilor PC din sistemul judiciar (Parchete, Judecătorii, Tribunale) din Romania, in judeţele Buzău şi Vrancea.

În perioada martie-iunie 2009, în cadrul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere” – E.B.C., organizat de Ministerul Comunicaţiilor şi în colaborare cu firmele SIVECO Romania şi Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti, firma a avut responsabilitatea instruirii persoanelor selectate in 12 comunităţi locale din judeţele Buzău şi Vrancea în cadrul cursului „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC in şcoală şi afaceri”.(vezi foto)

În perioada iunie-august 2011, în cadrul proiectului „Soluţie inovativă pentru participarea şomerilor pe piaţa muncii” din Programul Sectorial Dezvolatarea Resurselor Umane 2007-2013, organizat de Asociaţia Perspectiva Europeană din Bucureşti, societatea a instruit, în cadrul programelor de pregătire profesională, tip iniţiere: „Operator introducere, prelucrare şi validare date” şi „Contabil”, persoanele şomere participante la proiect.

Mai 2012 – Cursul de formare profesională „Operator introducere, prelucrare şi validare date” susţinut in comuna Smeeni, jud. Buzău, cu salariaţii Spitalului de boli cronice. (foto)

09-19 iulie 2012 şi 20-30 august 2012 – FORMATOR in cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare profesională continuă, in scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu (FPC-FORMATOR / ID30462)”- Formare Formatori, (parteneri: Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC, Centrul de Pregătire in Informatica Bucureşti – CPI şi TekhniKi Ekpedeftiki, Grecia). (foto)

În perioada 23 iulie-27 octombrie 2012, în cadrul proiectului „Antreprenor rural european” / POSDRU/83/5.2/S/54912- FORMATOR TIC în localităţile:

– com. Homocea, jud. Vrancea – 23-28 iulie, 10-15 septembrie şi 24-29 septembrie 2012;

– com. Moviliţa, jud. Vrancea – 30 iulie -03 august şi 06-10 august 2012;

– com. Valea Sării, jud. Vrancea – 17-22 septembrie, 01-06.octombrie şi 08-13 octombrie 2012;

– com. Păuneşti, jud. Vrancea – 15-20 octombrie 2012;

– com. Boldu, jud. Buzău – 22-27 octombrie 2012.

 

 

„Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” 

Socrate

Cursurile de perfecţionare IT se realizeaza în funcție de solicitările beneficiarilor pentru anumite capitole din domeniul informaticii (Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher etc.; Sisteme de operare: Windows etc.) 

– Mihai Apostolescu