Succesul nostru este dat de măsura în care reușim să contribuim la succesul Dumneavoastră!

Despre

GLOBE SYS COMPUTERS a luat ființă în anul 2000, principala activitate a firmei fiind de a organiza cursuri de pregătire, în principal în domeniul IT, finalizate cu Certificate de Absolvire avizate de Ministerul Educației şi de Asociația Națională a Experților Formatori în Informatică. Compania a fost fondată în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău și este o companie recunoscută pentru promptitudinea și amabilitatea personalului său.

Echipa

Echipa noastră vă stă în permanență la dispoziție, pentru a vă furniza orice detalii sau informații suplimentare, care v-ar putea fi necesare pentru o cat mai bună înțelegere a procesului de formare profesională. Din anul 2001, împreună cu A.J.O.F.M. Buzău, a organizat cursuri de calificare în diferite meserii.

Membru

GLOBE SYS COMPUTERS

este membru fondator al

FORTI – 05.09.2003 

(Asociaţia centrelor de Formare continuă a specialiștilor şi utilizatorilor în domeniul Tehnologia Informației).

Începând cu anul 2004, firma a fost autorizată, în baza O.G. nr.129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulților, să organizeze Cursuri de Calificare în meseria „Confecționer-asamblor articole din textile”, finalizate cu Certificate de Calificare, și cursuri de „Operator introducere, validare și prelucrare date”, „Contabilitate”, „Limba engleză” finalizate cu Certificate de Absolvire. Certificatele eliberate au recunoaștere naționala și internațională, în condițiile legislației actuale, fiind certificate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

În anul 2007, în colaborare cu Centrul de Pregătire în Informatică București, societatea a fost autorizată în procesul de instruire a utilizatorilor PC din sistemul judiciar (Parchete, Judecătorii, Tribunale) din România, în județele Buzău și Vrancea.

În perioada martie-iunie 2009, în cadrul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaștere” – E.B.C., organizat de Ministerul Comunicațiilor i în colaborare cu firmele SIVECO România și Centrul de Pregătire în Informatică București, firma a avut responsabilitatea instruirii persoanelor selectate în 12 comunități locale din județele Buzău și Vrancea în cadrul cursului „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în școala și afaceri”.(vezi foto)

În perioada iunie-august 2011, în cadrul proiectului „Soluție inovativă pentru participarea șomerilor pe piața muncii” din Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizat de Asociația Perspectiva Europeană din București, societatea a instruit, în cadrul programelor de pregătire profesională, tip inițiere: „Operator introducere, prelucrare și validare date” și „Contabil”, persoanele șomere participante la proiect.

Mai 2012 – Cursul de formare profesională „Operator introducere, prelucrare şi validare date” susţinut in comuna Smeeni, jud. Buzău, cu salariații Spitalului de boli cronice. (foto)

09-19 iulie 2012 şi 20-30 august 2012 – FORMATOR în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea și susținerea de programe pentru formarea și perfecționarea formatorilor furnizorilor publici și privați de formare profesională continuă, în scopul creșterii calității și alinierii la cerințele legislației în acest domeniu (FPC-FORMATOR / ID30462)”- Formare Formatori, (parteneri: Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC, Centrul de Pregătire în Informatica București – CPI și TekhniKi Ekpedeftiki, Grecia). (foto)

În perioada 23 iulie-27 octombrie 2012, în cadrul proiectului „Antreprenor rural european” / POSDRU/83/5.2/S/54912- FORMATOR TIC în localitățile:

– com. Homocea, jud. Vrancea – 23-28 iulie, 10-15 septembrie şi 24-29 septembrie 2012;

– com. Moviliţa, jud. Vrancea – 30 iulie -03 august şi 06-10 august 2012;

– com. Valea Sării, jud. Vrancea – 17-22 septembrie, 01-06.octombrie şi 08-13 octombrie 2012;

– com. Păuneşti, jud. Vrancea – 15-20 octombrie 2012;

– com. Boldu, jud. Buzău – 22-27 octombrie 2012.

 

 

„Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” 

Socrate

Cursurile de perfecţionare IT se realizeaza în funcție de solicitările beneficiarilor pentru anumite capitole din domeniul informaticii (Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher etc.; Sisteme de operare: Windows etc.) 

– Mihai Apostolescu