DespreSuccesul nostru este dat de măsura în care reușim să contribuim la succesul Dumneavoastră!


Începând cu anul 2004, firma a fost autorizată, în baza O.G. nr.129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulţilor, să organizeze Cursuri de Calificare în meseria "Confecționer-asamblor articole din textile", finalizate cu Certificate de Calificare, şi cursuri de "Operator introducere, validare şi prelucrare date", "Contabilitate", "Limba engleză" finalizate cu Certificate de Absolvire. Certificatele eliberate au recunoaştere naţională şi internaţională, în condiţiile legislaţiei actuale, fiind certificate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale și avizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC fostă CNFPA).

În anul 2007, în colaborare cu Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti, societatea a fost autorizată în procesul de instruire a utilizatorilor PC din sistemul judiciar (Parchete, Judecătorii, Tribunale) din Romania, in judeţele Buzău şi Vrancea.

În perioada martie-iunie 2009, în cadrul proiectului "Economia Bazată pe Cunoaştere" - E.B.C., organizat de Ministerul Comunicaţiilor şi în colaborare cu firmele SIVECO Romania şi Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti, firma a avut responsabilitatea instruirii persoanelor selectate in 12 comunităţi locale din judeţele Buzău şi Vrancea în cadrul cursului "Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC in şcoală şi afaceri".(vezi foto)

În perioada iunie-august 2011, în cadrul proiectului "Soluţie inovativă pentru participarea şomerilor pe piaţa muncii" din Programul Sectorial Dezvolatarea Resurselor Umane 2007-2013, organizat de Asociaţia Perspectiva Europeană din Bucureşti, societatea a instruit, în cadrul programelor de pregătire profesională, tip iniţiere: "Operator introducere, prelucrare şi validare date" şi "Contabil", persoanele şomere participante la proiect.

Mai 2012 - Cursul de formare profesională "Operator introducere, prelucrare şi validare date" susţinut in comuna Smeeni, jud. Buzău, cu salariaţii Spitalului de boli cronice. (foto)

09-19 iulie 2012 şi 20-30 august 2012 - FORMATOR in cadrul proiectului "Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare profesională continuă, in scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu (FPC-FORMATOR / ID30462)"- Formare Formatori, (parteneri: Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC, Centrul de Pregătire in Informatica Bucureşti - CPI şi TekhniKi Ekpedeftiki, Grecia). (foto)

În perioada 23 iulie-27 octombrie 2012, în cadrul proiectului "Antreprenor rural european" / POSDRU/83/5.2/S/54912- FORMATOR TIC în localităţile:

- com. Homocea, jud. Vrancea - 23-28 iulie, 10-15 septembrie şi 24-29 septembrie 2012;

- com. Moviliţa, jud. Vrancea - 30 iulie -03 august şi 06-10 august 2012;

- com. Valea Sării, jud. Vrancea - 17-22 septembrie, 01-06.octombrie şi 08-13 octombrie 2012;

- com. Păuneşti, jud. Vrancea - 15-20 octombrie 2012;

- com. Boldu, jud. Buzău - 22-27 octombrie 2012.

Câteva mesaje de la cursanții noștri.

Aceste mesaje sunt de la câteva persoane care au fost la cursurile noastre și au fost certificați de noi.
  • 25 Februarie 2008Adrian

    Apreciez foarte mult ceea ce se poate învața la cursurile organizate de Globe Sys Computers; după absolvire m-am angajat în maxim 2 luni. Mulțumesc Globe Sys Computers.
  • 13 Septembrie 2011Nicoleta

    Globe Sys Computers m-a învățat cu să creez o factură în Excel și multe altele. Prin calificarea la Globe Sys Computers am ajuns contabilă. Mulțumesc tare mult.
  • 29 Noiembrie 2013Ionuț

    Chiar mi-a fost de folos ceea ce am învațat la Globe Sys Computers, acum sunt operator vânzări într-un mol din Austria și ceea ce operez pe calculator am învățat de la Globe Sys Computers. Vă mulțumesc foarte mult! Apreciez, felicitările mele.