• 2 copii CI/BI;
  • 1 copie după un ultim act de studii (atenție!): cel putin invatamant gimnazial sau general obligatoriu. pentru cursul "Operator introducere, prelucrare și validare date";
  • 1 copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • 1 copie certificat de naștere;
  • descărcarea, completarea și prezentarea celor două formulare de mai jos;
  • prima tranșă de minim 50 lei.

NOTĂ DE INFORMARE ÎN SCRIS

pentru formularele de colectare a datelor personale (Formulare de înscriere la cursuri, cereri scrise, contracte de instruire, etc.)

Furnizorul de formare profesională GLOBE SYS COMPUTERS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal completate de dumneavoastră, pe formularul de înscriere, în scopul editării documentelor de participare la cursuri şi de finalizare a acestora (cataloage de prezenţă, cataloage de examen, diplome şi certificate de absolvire sau de calificare). Datele vor fi dezvăluite organismului de autorizare a furnizorilor de instruire conform O.G.129/2000. Prelucrarea datelor notificată de către furnizorul de formare având ca scop "cursuri de formare profesională a adulţilor" a fost înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 22505.

Datele furnizate de dvs. vor fi arhivate conform prevederilor legale.

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc si să solicitaţi ştergerea datelor. Ştergerea datelor personale va fi aprobată numai în situaţia în care prin această operaţie nu se distrug acte comerciale (contracte, facturi, chitanţe) pentru activităţi aflate în derulare, sau documente care conform legii se arhivează, nu se produc efecte asupra unor datorii faţă de furnizorul de formare şi nu se încalcă regulile de arhivare şi păstrare a datelor înregistrate în documentele de studii prevăzute in O.G. 129/2000. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Secretariatul Tehnic al furnizorului de formare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

În cazul în care aţi decis să deveniţi cursant pentru servicii de instruire, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele din cererea de înscriere, acestea fiind necesare furnizării serviciilor de instruire.

Refuzul dvs. determină refuzul furnizorului de formare de a vă accepta ca potenţial cursant şi în consecinţă de a nu vă furniza serviciile de instruire dorite.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către furnizorul de formare exclusiv pentru scopul menţionat şi sunt comunicate numai instituţiilor publice prevăzute de O.G. 129/2000.

Furnizarea datelor personale din formularul de înscriere, urmată de semnătura dvs. certifică faptul că aţi luat la cunoştinţă prezenta "Notă de Informare" şi aţi fost de acord să puneţi la dispoziţia furnizorului de formare datele dvs. personale în condiţiile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

CONDUCEREA GLOBE SYS COMPUTERS