Cursuri privind formarea profesională a adulților,
susţinute atât în judeţul Buzău, cât și în alte judeţe.


Info

GLOBE SYS COMPUTERS vă oferă posibilitatea unei noi calificări profesionale printr-o metodă preponderent practică. Certificatul de Absolvire are recunoaștere națională şi în statele membre UE, fiind avizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale şi autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC fostă CNFPA). El atestă un nivel de pregătire competitiv şi o competenţă practică deosebită.

 

 

ATENŢIE ANGAJATORI! Costul cursurilor este deductibil din impozitul pe profit conform Codului Fiscal!
ATENŢIE VIITORI CURSANŢI! Conform Legii nr.677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Globe Sys Computers S.R.L. este operator de date cu caracter personal nr. 22505 (vezi ... "Acte necesare la inscriere")..


ATENŢIE!

  • Certificatele pot fi utilizate in scopul deschiderii de PFA sau la ITM.
  • Certificatele işi pierd autenticitatea/valabilitatea dacă sunt plastifiate!
  • Nu lăsaţi niciodată certificatele originale la angajator!

Administrator

Mihai Apostolescu

0723 26 37 56


Urmărește-ne pe Twitter!

betheme70wplk